Tudo entregarei

Ministério ELOHA

4 min 2018 HD

"Tudo entregarei! Tudo entregarei! Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei!"